OBJEDNAT
KONZULTACI

Plicní nádory, léčba nádorů plic

Léčba protonem Rakovina plic

Termínem rakovina plic se označují zhoubné nádory průdušek a nádory, které vznikají v plicní tkáni. V České republice jde o nejčastější nádorové onemocnění (u mužů na prvním a u žen na třetím místě).

Z pohledu biologických vlastností a léčebných postupů dělíme karcinom plic na malobuněčný a nemalobuněčný.  

Malobuněčný karcinom plic představuje asi 20–25 % všech plicních nádorů a je charakterizován rychlým růstem, brzy vytváří vzdálené metastázy, což je důvodem omezených chirurgických možností léčby.

Protonová léčba je vhodná pro nemalobuněčný karcinom plic, který představuje asi 75 – 80% plicních nádorů a obvykle vykazuje ve srovnání s malobuněčným karcinomem pomalejší růst, takže v praxi bývají příznivější možnosti chirurgického odstranění za předpokladu, že nádor již nevytvořil metastatická ložiska.

 

Výhody protonové terapie

VÝHODY PROTONOVÉ TERAPIE PRO ČASNÝ KARCINOM:

 • Ozáření za použití méně polí = zkrácení doby ozařování, tzn. kratší pobyt v ozařovně v průběhu jednotlivého ozáření
 • Snížení dávky na zdravé tkáně plic a okolí – snížení rizika nežádoucích účinků léčby

 

VÝHODY PROTONOVÉ TERAPIE PRO POKROČILÝ KARCINOM:

 • Možnost dosažení vyšší dávky v cílovém objemu – zvýšení šance na dosažení lokální kontroly onemocnění
 • Snížení dávky na zdravé tkáně – méně časté a méně závažné nežádoucí účinky léčby
 • Možnost zvýšit dávku dodanou do cílového objemu při jednotlivém ozáření – zkrácení celkové doby léčby

Rizika běžné fotonové terapie

 • Velké riziko vedlejších účinků
 • Nemoci srdce z ozáření – ischemická choroba srdeční, arytmie
 • Plicní toxicita – rozvoj plicní fibrózy
 • Sekundární nádory z ozáření
 • Kompromisní snížení potřebné dávky záření = nedostatečná léčba nádoru
 • Projevy vedlejších účinků řadu let po léčbě
Léčba protony Běžné metody

 

Léčba rakoviny plic protony

Podívejte se na základní výhody, proč je léčba rakoviny plic protony, tou nejlepší volbou pro Vás.

MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., ředitel zdravotního úseku

Jsem přesvědčena o vysoké kvalitě tohoto zařízení a odbornosti personálu a chtěla bych tuto léčbu zpřístupnit také pacientům z Maroka.
Lalla Salma
Marocká princezna
 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Stáhněte si a prolistujte náš pravidelný newsletter
Proton news

protonnews-2016-06 protonnews-2016-11 protonnews-2016-06 protonnews-2016-06   

Všechna vydání Proton News naleznete zde.